Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

BẢN VẼ CẦU TRỤC

BẢN VẼ CẦU TRỤC FILE AUTOCAD
Đây là tuyển tập các file bản vẽ Autocad về Cầu TrụcCầu Trục Nhà Xưởng Thái Phong sưu tầm, kính mời cộng đồng tham khảo:

1. Bản vẽ Cầu Trục hai dầm, sức nâng 20 tấn: DOWNLOAD
2. Bản vẽ Cầu Trục hai dầm, sức nâng 20 tấn: DOWNLOAD
3. Bản vẽ Cầu Trục hai dầm, sức nâng 20 tấn: DOWNLOAD


Một số thư viện khác: